Управление на имотиУправлението на недвижими имоти е сравнително нова услуга на българския пазар. Нарастването на инвестициите в имоти доведе до небходимостта от тяхното отговорно стопанисване и управление.

Професионалистите от АЙ ДЖИ ЕМ КЪНСЪЛТИНГ разбират колко сложни и важни са всекидневните дейности, свързани с успешното управление на един имот.

Нашите услуги са разработени, за да отговарят на всички аспекти от този постоянен процес. Възлагайки управлението на имотите си на нас, нашите клиенти могат да се посветят на основна си дейност, защото нашата работа се състои в това да предоставим услуги, които да допълват техните бизнес стратегии. 

 

Професионалното ни отношение, заедно с нашия опит и знания са показателни за това, че надминаваме очакванията на нашите клиенти, отговаряме на техните търсения и допринасяме за устойчивото им развитие.

Нашето професионалното мнение служи като ориентир за архитектурните и строителни екипи по отношение на конкретни оперативни аспекти.

Ние имаме за цел да предоставим обективни съвети, свързани с пространствените решения за даден имот, които са от голямо значение в периода преди настаняване на наемателите.

 

Управлението на недвижим имот включва следните услуги:

  • Регулярни срещи с наемателите и подизпълнителите до приключване на проекта;
  • Наемане на обслужващ персонал;
  • Изготвяне на бюджети;
  • Бюджетиране на таксите за управление и поддръжка на сградата;
  • Изпълнение на административните изисквания на държавните агенции;
  • Приемане и избор на оферти на доставчици;
  • Организиране на счетоводство;
  • Текущо управление - събиране на наем и такса поддръжка;
  • Управление на сметки за погасяване на банкови заеми;
  • Администриране на договори, преразглеждания и подновявания.