Съдействие във връзка със застрахователни услугиПрофесионалният екип на АЙ ДЖИ ЕМ КЪНСЪЛТИНГ е насреща, за да предостави за нуждите на клиентите си актуална информация, промоционални тарифи и най-изгодните условия за различните видове застрахователни полици, както и да ги сравни с цените на конкурентите на пазара.


Независимо от офиса, в който сте сключили застрахователните полици, консултация може да Ви бъде оказана във всеки един момент.


Ние обезпечаваме клиентите си с навременна и компетентна помощ при настъпване на щети, за да могат да получат възможно най-справедливото застрахователно обезщетение.