Съдействие при кандидатстване за визи за САЩКандидатстването за неимигрантска виза за САЩ може да отнеме няколко седмици или дори месеци, в зависимост от това колко бързо можете да си уговорите интервю в Американското посолство. Препоръчително е да започнете процедурата по кандидатстването колкото е възможно по-рано.


Неимигрантските, туристически визи за САЩ са много и различни видове. Стандартните туристически визи за САЩ - В-1/В-2, са със срок на валидност 10 години. Става въпрос за визи издадени след 01.02.2010 г.
, като въпреки удължаване на срока на валидност, условията за получаване на такива визи не са променени. Добре е когато отивате на интервю за виза, да бъдете подготвени с всички необходими документи. Ако получите отказ на заявлението за виза, Вие можете да подадете ново заявление след изтичане на едногодишен срок от датата на отказа.  


Неимигрантските визи Ви дават право на престой в САЩ с точно определена продължителност, както и при точно определени условия, в зависимост от конкретния вид виза. Неспазването на срока или на условията на съответния вид виза представлява нарушаване на законите на САЩ, с всички произтичащи от това последствия за Вас. Добре е да сте добре запознати със сроковете и условията на визата, която искате да получите. За повече информация по тези въпроси, може да се свържете с нас, за да получите консултация.


Подробна информация можете да прочетете в уебсайта на Американско посолство, раздел неимигрантски визи, както и на уебсайта на Държавния департамент на САЩ, раздел неимигрантски, туристически визи.


В момента САЩ издават 10-годишни туристически визи на български граждани. Във връзка с това, трябва да имате предвид, че документите, снимките и онлайн заявлението за кандидатстване за виза трябва да бъдат прецизни, а подадената информация - точна и изчерпателна.

Например: Задължителните документи, които трябва да представите на интервюто в посолството на САЩ за неимигрантска виза - В-1/В-2 са описани в уебсайта на Американското посолство, раздел Неимигрантски визи:

http://bulgarian.bulgaria.usembassy.gov/niv4.html


Най – общо същите се свеждат до:

 • Актове за раждане на кандидата и на цялото му семейство;
 • Удостоверение за брак или Решение за развод;
 • Покана от човек в САЩ или резервация за хотел;
 • Задграничен паспорт;
 • Потвърждение за подаден формуляр DS-160;
 • Два броя портретни снимки, размер 5/5 см (600Х600 пиксела), анфас на светъл, неутрален фон - най-добре бял;
 • Заплатената такса за интервю;
 • Допълнителни документи - тези документи зависят от конкретния случай и в повечето случаи са от решаващо значение за получаване на визата. За повече информация, трябва да се свържете с нас, за да си определите час за консултация.

Ние можем да Ви предложим следните услуги:

 • Да получите информация относно стъпките до явяването Ви на интервю;
 • Да Ви помогнем за насрочване на дата за интервю в удобно за Вас време и при необходимост да проведете кореспонденцията с Американското посолство;
 • Да Ви попълним онлайн формуляр DS-160, по начина, по който това се изисква за интервюто, като Ви консултираме относно изискваната в него информация;
 • Да Ви консултираме относно допълнителните документи, които е необходимо да представите на интервюто, в зависимост от Вашият конкретен случай, както и относно начина на изготвяне на покана, декларация за издръжка и други;


Ние не Ви гарантираме получаването на виза. Ние Ви гарантираме, че ще представите на интервюто всички необходими документи за получаването й. Самото получаване зависи изцяло от преценката на американския консул.