Строителство и строителен надзор на строежи от пета категорияНие предлагаме комплексно обслужване, защото имаме договорни отношения с бригади, в които всеки майстор е профилиран в своята област.  Нашите майстори са хора с опит, които продължават да трупат умения и знания, отговарящи на съвременното строителство. По този начин, с високото качество, което получават нашите клиенти, успяваме да задоволим и най-взискателните.

За да сме коректни към нашите клиенти, те получават от нас крайни цени – с включени труд и материали. Услугите, които предлагаме са обвързани с договор, в които са включени цените, сроковете за изпълнение и гаранцията за извършените услуги.УСЛУГИТЕ ВКЛЮЧВАТ:

 • Подови замазки;
 • Вътрешни и външни мазилки;
 • Зидария;
 • Шпакловка, шлайфане, грундиране, боядисване;
 • Сухо строителство – окачени тавани, растерни тавани, преградни стени, декоративни и нестандартни фигури със скрито осветление;
 • Фаянсова облицовка, лепене на плочи – теракот, гранитогрес, камък, цокъл, фриз;
 • ВиК инсталация;
 • Монтаж на санитарен фаянс – моноблок, мивка, смесителна батерия, душ батерия, душ кабина, вана и други;
 • Отоплителна инсталация – демонтаж на стари радиатори, преместване, монтаж на нови радиатори, изграждане на нова инсталация;
 • Електроинсталация – преработка на стара ел. инсталация или изграждане на нова;
 • Дърводелски работи;
 • Къртене, изнасяне и изхвърляне на строителни отпадъци;
 • Ремонт и хидроизолация на покрив;
 • Груб строеж и строителство до ключ.


СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ЗА СТРОЕЖИ ПЕТА КАТЕГОРИЯ:


В екипа си имаме техническо лице с многогодишен опит, което ръководи пряко изпълнението на строителните и монтажни работи на обекти от пета категория, съгласно нормативната уредба и прилаганите технологии, отговаря за воденето на документацията, свързана с процеса на изграждане на обектите, а също така отговаря за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна безопасност.


Строителният надзор включва:

 • Упражняване на строителен надзор при започване на строежите;
 • Пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
 • Проследяване на коректното изпълнение на строежите, съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл.169, ал.1 и ал.2 от ЗУТ;
 • Преценка за годността на строежите при въвеждането им в експлоатация, съгласно Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите на Република България и за минималните гаранционни срокове за изпълнение на строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
 • Въвеждане на готовия строеж в експлоатация;
 • Представляваме възложителя по време на строителството, ако сме упълномощени за това.

Ако желаете да заявите оглед или просто да се свържете с нас, за да обсъдим предстоящите Ви строително-ремонтни работи, можете да се обадите на телефон 0899 22 96 93 или да ни пишете на имейл   igm.office@yahoo.com