Счетоводно и данъчно обслужване за търговски дружества и еднолични търговци

УСЛУГИТЕ ВКЛЮЧВАТ:

 • Изготвяне на трудови договори и регистрацията им  в НАП;
 • Допълнителни споразумения към трудови договори и регистрация в НАП;
 • Изготвяне на платежни ведомости за заплати;
 • Изготвяне на платежни нареждания за размера на дължими месечни осигуровки;
 • Изготвяне на договори за услуги с личен труд;
 • Хонорар сметки за изплатени суми;
 • Заповеди за прекратяване и регистрация на договори в НАП;
 • Заповеди за отпуск съгласно КТ;
 • Удостоверения за трудов стаж;
 • Служебни бележки за доход;
 • Удостоверения за доход;
 • Изготвяне на договори за управление и контрол и регистрацията им в НОИ;
 • Декларация и регистрация на самоосигуряващи се лица в НАП;
 • Обработка на данни със счетоводен продукт, позволяващ потребителски справки  по HTML формат с възможност за обмяна на информация по електронен път;
 • Оперативно счетоводство;
 • Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност;
 • Изготвяне и представяне в данъчната служба на Справки - декларации по ДДС и данни на електронен носител /фирмата работи с ДДС по интернет;
 • Изготвяне на трудови договори, ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски и други;
 • Представяне на информация за осигурени лица в Персоналния регистър – НАП;
 • Регистрация на трудови договори и попълване на осигурителни и трудови книжки;
 • Годишно приключване;
 • Изготвяне и предоставяне на годишни финансови отчети;
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО;
 • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт.Какво трябва да направите?

Трябва да сканирате или копирате вашите документи и да ги изпратите на нашата електронна поща и да заявите желание да работите с нас.  Ние ще Ви спестим разходи, време, административен труд и  пари. За много компании голяма част от техния бизнес се осъществява онлайн. Фактурирането, банкирането, подаването на документи към НАП, Статистиката и другите държавни институции е изцяло електронен процес. Всички видове документи могат да бъдат сканирани и да се превърнат в електронни файлове за обработка и лесно архивиране.