ПРАВНИ УСЛУГИ
Можем да ви бъдем полезни с:

  • устни и писмени правни консултации;

  • пряко участие в подготовката и сключването на граждански и търговски сделки;

  • подготовка и съдействие за извършване на всички нотариални действия;

  • изготвяне, редактиране и становища по договори, пълномощни, молби, жалби, завещания, нотариални покани и всякакви други правни книжа и документи, включително on-line;

  • проучване и правен анализ на конкретни въпроси, казуси, висящи съдебни дела;

  • процесуално представителство и защита на интересите Ви по граждански, търговски и трудови дела във всички съдебни инстанции, както и в нотариалното, обезпечителното, заповедното и изпълнителното производство.Абонаментно правно обслужване

Осигуряваме комплексно текущо правно обслужване на принципа на месечен абонамент.

Предоставяме тази възможност както на юридически, така и на физически лица. Целта е да Ви осигурим висококвалифицирана правна помощ по всяко време в рамките на нашата компетентност. В пакета могат да бъдат включени всички правни услуги, подробно описани на сайта, като отделно от договорената месечна абонаментна такса се заплащат адвокатските възнаграждения за процесуално представителство и явяване по съдебни и съдебно-изпълнителни дела. При сключен договор за абонаментно правно обслужване, възнаграждението за воденето на дела е в минимален размер съгласно Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, независимо от сложността и продължителността на съдебното производство.

За срока на абонамента клиентът получава нашето правно съдействие с предимство пред другите клиенти, включително по внезапно възникнали правни проблеми. На клиентите ни, сключили договори за абонаментно правно обслужване, гарантираме спокойствие и сигурност, индивидуален и комплексен подход, своевременна и приоритетна правна помощ  и защита предвид специфичните особености на текущата им дейност, фиксирана месечна такса за договорения обем юридически услуги.

Опцията за ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИЯ осигурява бързина и достъпност. Избирайки този метод на правно обслужване, Вие може да получите правна информация, във връзка с конкретно поставения въпрос и без да си уговаряте час за среща. Заплащането се извършва по банков път и се определя в зависимост от сложността и обема на проучванията, за което ще бъдете уведомени чрез имейл.
Нашите цели и приоритети:

Нашият приоритет е да предложим на клиентите си място, където да могат да намерят решение на всичките си проблеми, независимо от степента на сложност, сферата и географския обхват на казусите. Работим с най – добрите специалисти в най-различни сфери от цяла България и от чужбина.

Ние можем да бъдем Вашият доверен правен и стратегически съветник за решаването на Вашите правни проблеми и просперитетът на Вашия бизнес. 


Ние се грижим за интересите на нашите клиенти, както бихме се грижили за собствените си интереси.


Ние предоставяме високо ниво на обслужване и изграждаме ниво на доверие между нас и клиентите ни.


Ние работим в екип, за да може да съсредоточим опита на различни специалисти в разрешаването на всеки казус. 


Ние основаваме работата си на доверие и ценим клиентите си. 


Ние поемаме отговорност за нашите действия и подхождаме отговорно към всеки клиент. Стараем се винаги да намираме най - добрите решения на проблемите, с които се сблъскват нашите клиенти. 


Ние сме отдадени на работата си и се стараем да намираме все по-добри начини да я вършим добре.