Справочник за начинаещи относно финансиране от ЕС

Настоящата публикация има за цел да запознае начинаещите с широкия спектър от възможности за финансиране от ЕС. Тя дава насоки за процедурите за кандидатстване и за това къде можете да намерите повече подробности. Този справочник съдържа най-актуалната информация за текущите програми на ЕС за финансовия период 2014—2020 г.

Справочникът е насочен към шест основни категории потенциални кандидати: малките и средните предприятия (МСП), неправителствените организации (НПО), младите хора, изследователите, земеделските стопани и публичните органи. Той може да бъде ценен източник на информация и за кандидати от други сфери.

отвори тук   


« Назад към всички публикации