Административно право

  • Представителство пред държавни и общински органи;

  • Консултации по ЗУТ във връзка с териториално – устройствени планове;

  • Обжалване на административни актове;

  • Консултации и оказване на правно съдействие на чуждестранни граждани във връзка с придобиване на българско гражданство, продължително и постоянно пребиваване по Закона за чужденците в Република България.