Запитване за изготвяне на европейки проекти


Попълнете тази форма, за да разберете как Вашите идеи могат да получат безвъзмездно финансиране от ЕС

Ще Ви отговорим в рамките на два дни.

Предоставените от Вас данни ще бъдат използвани единствено за целите на консултацията.


Вижте списъка с индустрии и техните кодове по НКИД - тук